Sredstvamik

10 jan 2016 bakterij na agarnih ploščah z različnimi koncentracijami protimikrobnega sredstva. MIK je koncentracija antibiotika, kjer po inkubaciji ni vidne .polaga še vsa sredstva MIK. Septembra je bil objavljen tudi razpis Slo- venskega podjetniškega sklada za sofi- nanciranje (subvencije) nakupa nove tehnološke .